Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Odszkodowania komunikacyjne - kancelaria odszkodowawcza Salus - Toruń
DJ – doskonała oprawa muzyczna imprez
26 marca, 2016
Kursy jazdy defensywnej w Toruniu
25 kwietnia, 2016

Odszkodowania komunikacyjne dla każdego

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, jaka powstała w wyniku zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w rezultacie, dla przykładu, wypadku w ruchu drogowym, nasz samochód doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, ze względu na wielkość szkód podlega kasacji. Wówczas, jako osoba ubezpieczona możemy możemy uzyskać odszkodowanie, za które szybko oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Uzyskanie pieniędzy oznacza szybki powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. W takich przypadkach mogą Państwo zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem są straty w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe przynoszą przeważnie bardzo ciężkie obrażenia, stąd też konieczna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed instytucję ubezpieczeniową, chociaż, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również uprawnieni do pozyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Uzyskiwanie odszkodowania zapoczątkowuje proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator szacuje wysokość szkód oraz ich rodzaj. Swój raport likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w danej firmie ubezpieczeniowej, która orzeka o wysokości sumy odszkodowania. Obok odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest upoważniony do otrzymania należnego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako nagłe wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie dokonywania zwykłych prac i zobowiązań przełożonych, wykonywania przez zatrudnionego czynności na rzecz pracodawcy, bądź w czasie pozostawania w dyspozycji zwierzchnika. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia stosownego, okręgowego inspektora pracy, jak i do zorganizowania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i przekaże końcowy protokół właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może uzyskać odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego pracodawcy. Salus, jako rzetelna kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd medyczny

Wszelakie zabiegi lekarskie maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak również ratowanie ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają korzystnie, a ich skutek jest zadowalający. Aczkolwiek czasami podczas diagnozowania chorego, czy w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach wskazane jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, poprzez otrzymanie odpowiedniego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd medyczny określa się jako niezgodne z współczesną wiedzą działanie bądź zaniechanie, którego wynikiem jest zainfekowanie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć chorego. Takie postępowanie lub zaniedbanie może powstać w trakcie badania, leczenia lub operowania pacjenta, a jego skutki są niezwykle często nieodwracalne. Błąd medyczny kompensuje odszkodowanie, które zapewnia godne życie i wsparcie pieniężne w trakcie powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę każde okoliczności sprawy. Jednoznacznie, poszkodowany pacjent może ubiegać się również o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd lekarski i postara się osiągnąć najwyższą, możliwą sumę, jaka umożliwi Ci stanąć na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i uczciwych mechanizmów, bazując na bogatego zaplecza wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i długoletni staż pracy, mają wpływ na skuteczność dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Naszą działalność cechuje szybkie i skuteczne dochodzenie takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Odszkodowania komunikacyjne – zapraszamy na naszą stronę!

Strona używa cookies
Ok