Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/LayerSlider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/virt1359/domains/vipseo.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Profesjonalny notariusz – Notariusz Toruń – Opłaty notarialne
Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Oryginalne reklamy na zamówienie
28 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem mieszkania albo domu?
31 października, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne przyporządkowuje się do fundamentalnych dokumentów urzędowych, dzięki którym precyzyjnie zostaje wskazana czynność prawna. Tworzy się je wówczas, gdy niewątpliwie domagają się tego akty prawne lub jeżeli dwie osoby objawiają taką wolę. Od tych dwóch elementów uzależniona jest sama struktura określonego aktu notarialnego, która może być ograniczona w kilku przypadkach:

 • Jeśli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać złoży potwierdzenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy wiążącej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, którą zawiera się w zamyśle spełnienia istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy także umowy zawieranej w celu wydłużenia czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która zobowiązuje do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej ofiarodawcą w trakcie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o rozdziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa przez następnego dziedzica formalnego i unieważnienie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy odsprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą być napisane również testamenty – a mianowicie dysponowania dorobkiem przed śmiercią, jednak nie jest to kategorycznie wymagane przez kodeksy prawne – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące kiedy Spadkodawcy wcale nie są w stanie w racjonalny sposób sformułować swojej woli albo przedsięwziąć decyzji oraz swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce ponadto, jeżeli występują wątpliwości, by Spadkobiercy opracowali dokument danej treści lub rozporządzili swoim dorobkiem pod wpływem groźby. Oryginały wszystkich dokumentów notarialnych są składowane w w biurze notariusza i tam muszą być przechowywane. Stronom oraz pozostałym uprawnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które posiadają taką samą zdolność prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być wiernym odwzorowaniem oryginału. Notariusz opatruje go pieczątką oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi spełniać następujące wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Zespolone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być zintegrowany pieczęcią

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Dowolna pobierana przez notariusza zapłata jest wyznaczana przez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Słowem notariusz nie może otrzymywać zawyżonej zapłaty od Klientów, gdyż jest funkcjonariuszem państwowym oraz bezustannie musi działać na rzecz bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego głównych czynności ustawodawczych należy przygotowywanie aktów notarialnych, potwierdzeń dziedziczenia, potwierdzeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w oznaczonym miejscu), wypisywanie protokołów (przykładowo. spółek), przekazywanie oświadczeń, przyjmowanie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów np. testamentów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, tworzenie wzorców aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Odpłatności notarialne można rozbić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, inaczej wartość obiektu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, końcowa wielkość ceny, którą pobiera notariusz za zrealizowanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z ultimatum, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, a w przypadku czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Dokładny cennik innych cen notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Kancelaria notarialna Toruń

Strona używa cookies
Ok